Computing. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Computing. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Sailing. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Sailing. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Giant excavator. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Giant excavator. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Silver birches. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Silver birches. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Farming. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Farming. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Katyushas in the 2nd World War. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Katyushas in the 2nd World War. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Parabolic antenna. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Parabolic antenna. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Country roads. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

Country roads. In: Ukraine (photoalbum). Publisher: Planet, Moscow, 1971.

 LAZ bus in Lviv. In: CPCP - Братерство. Мистецтво, Київ, 1972.

LAZ bus in Lviv. In: CPCP - Братерство. Мистецтво, Київ, 1972.

Textile worker. In: CPCP - Братерство. Мистецтво, Київ, 1972.

Textile worker. In: CPCP - Братерство. Мистецтво, Київ, 1972.