Soyuz-19 (Soyuz-U rocket with Soyuz 7K-TM spacecraft) on the way to Gagarin’s Start launch pad, Baikonur Cosmodrome, Kazakh SSR, July, 1975. (In: Rebrov - Gilberg: Szojuz-Apolló, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.)

Soyuz-19 (Soyuz-U rocket with Soyuz 7K-TM spacecraft) on the way to Gagarin’s Start launch pad, Baikonur Cosmodrome, Kazakh SSR, July, 1975. (In: Rebrov - Gilberg: Szojuz-Apolló, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.)